Návštěva dětí v MŠ Mirotice s předáním dárku

S několika klienty našeho domova jsme uskutečnili jarní návštěva v MŠ v Miroticích. Navštívili jsme třídu předškoláků „Liščat“ a přivezli jim drobné dárky a přáníčka vyrobená klienty u příležitosti Velikonoc. Jako již tradičně dostaly děti jeden velký dárek – kurník s kohoutem, slepičkou a kuřaty, z kterého měly velkou radost.  Samy si pak mohly dovyrobit z vyfouknutých a obarvených vajíček vlastní kuřátko se slepičkou. Děti nám na oplátku zazpívaly, zatančily a přednesly básničky. Také si pro nás připravily přáníčka a pohoštění v podobě vlastnoručně vyráběných lineckých vajíček. Děkujeme dětem i paní učitelce za milé přijetí a příjemně strávené dopoledne.

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA V DRHOVLI

Na Škaredou středu jsme pro naše klienty uspořádali velikonoční zábavu. Této oslavě    předcházelo pečení beránků, velikonoční nádivky a jiných dobrot. K tanci a poslechu tradičně zahrála kapela Písecká čtyřka. Svým vystoupením připravila obyvatelům domova radostné  chvilky. Klienti se usmívali, bavili, ochutnávali velikonoční dobroty, zpívali i tancovali. V některých očích se objevily i slzičky dojetí a štěstí. Velikonoce v našem domově se zkrátka vydařily. Velikonoční zábava potěšila, pobavila a zahřála na duši.

Velikonoce v Písku

Velikonočnímu veselí předcházely tradiční přípravy – výzdoba domova, společenského sálu, pokojů dle přání klientů a pečení beránků a mazanců. Na těch si klienti pochutnali během společenské zábavy, kde k tanci a poslechu  hrála Písecká čtyřka. Celé odpoledne se neslo v pohodovém duchu, nálada  byla  báječná, naši klienti si zazpívali a pochutnali si na občerstvení. Všichni zúčastnění odcházeli spokojeni a budeme se společně těšit na další setkání plánované ke Dni matek.

 

Setkání seniorů na Dubí Hoře

Již tradičně jsme se s našimi klienty zúčastnili Setkání seniorů na Dubí Hoře, kam nás pravidelně zvou zástupci obce Drhovle. Setkání zahájil pan starosta Jiří Bláha, který v krátkosti shrnul dění v obci za uplynulý rok a po samotném proslovu vystoupil dětský folklorní soubor Prácheňáček ze Strakonic. Po celé odpoledne k tanci a poslechu hrála kapela Doubravanka, která zahrála písničky i na přání klientů. Nechybělo bohaté občerstvení, k pozdnímu obědu se podávalo uzené maso, knedlík, zelí a pro milovníky sladkého byl připraven zákusek s kávou. Tímto bychom chtěli zástupcům obce Drhovle a ostatním pořádajícím velmi poděkovat za příjemně strávené odpoledne a skvělou obsluhu.

Přípravy na Velikonoce

Zasít osení je pro mnohé z nás prvním krokem, jak se připravit na blížící se svátky jara. Pro naše klientky byl kontakt se zemí, do které sely oves, krásnou připomínkou, neboť zahradničení většinou bylo nedílnou součástí jejich života.