DS Světlo, pobočka Písek – opatření pro návštěvy od 1.7.2020

Opatření pro návštěvy od 1.7.2020:

  • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod recepce.
  • Každá navštěvující osoba je již před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupci nebo opatrovník.
  • Při vstupu je návštěvám změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 OC nebo pozitivní příznak nemoci (rýma, kašel, dušnost, ztráta chuti nebo čichu či jiný příznak), je návštěva zakázána.
  • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy musí projít dezinfekční zónou a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod nebo podporu).
  • Pokud je možné, návštěva probíhá např. v zahradě nebo na terase domova.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji je mezi lůžky umístěna zástěna – paraván.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu.

Děkujeme za spolupráci!

Výlet na sochy z písku – 23. 6. 2020

Ani v letošním roce jsme si s našimi klienty nenechali ujít možnost obdivovat a ohodnotit sochy na náplavce u Starého mostu v Písku. Tentokráte bylo námětem 777 let města. V Čechově ulici jsme si prohlédli dobové fotografie vystavené k tomuto výročí. Krásné počasí a sladká tečka v cukrárně v podobě výborné zmrzliny podtrhly celkový hezký dojem z našeho výletu.

 

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ V MAKOVĚ

Náš letošní první výlet po koronavirové epidemii vedl do Záchranné stanice živočichů v Makově. Stanice přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. V areálu stanice jsme si prohlédli 35 voliér s různými druhy zvířat. Po prohlídce nás čekalo posezení u ohně a tradiční opékání špekáčků, na kterých si všichni moc pochutnali. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit pohodové odpoledne uprostřed krásné přírody. Moc děkujeme manželům Šejnovým a paní Račanové za umožnění návštěvy stanice a za milé přijetí.

Písek – Hudební vystoupení skupiny Bonsai č.3

Ve čtvrtek 18. června 2020 jsme po delší odmlce uspořádali pro naše klienty koncert jihočeské folkové skupiny Bonsai č. 3 z Českých Budějovic. V rámci vystoupení jsme slyšeli písničky známé i méně známé ve stylu folk a country. Podávala se káva a zákusky —  koláčky a margot řezy, na jejichž přípravě se podílely naše klientky. Možnost uspořádat vystoupení jsme s radostí uvítali, neboť díky opatřením, která souvisela s koronavirem, nebylo možné v poslední době žádné společenské akce realizovat.

 

 

 

 

 

 

 

Pečení bramboráků

„Vše je už zase při starém.“ Prohlásila jedna z klientek, která se zúčastnila odpoledního „vaření a pečení“. Má pravdu, neboť doba tří měsíců, kdy nás mimořádná opatření související s Covidem 19 uvěznila na pokojích, byla dlouhá a smutná. Nyní se však postupně dění v domově vrací do normálu a tak jsme z kraje týdne společně s klientkami naplánovali pečení bramboráků. Ta vůně a ta chuť byla podtržena faktem, že jsme zase všichni spolu u jednoho stolu, což nám všem moc chybělo.