Zahájení masopustu v Písku

S našimi klienty jsme se domluvili, že se v pátek 7.2.2020 sejdeme v aktivizační dílně a  zahájíme masopust s velkou parádou – dobrým jídlem a veselou myslí. A tak se i stalo. Zabijačkové hody – jitrnice, jelítka, tlačenka, ovar, „prdelačka“ a ovarová polévka s kroupami – to vše bylo přítomným k dispozici. Společně jsme si připomněli tradice týkající se masopustu a ochutnali zabíjačkové dobroty, na jejichž přípravě se mnozí z klientů sami podíleli. Všichni se již nyní těšíme na čtvrteční masopustní veselici.

ZABIJAČKOVÉ HODY V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO V DRHOVLI

Ve středu 5. února jsme v Domově pro seniory v Drhovli uspořádali tradiční zabijačkové hody. Od samého rána probíhaly velké přípravy na odpolední velkou hostinu. Součástí příprav byla i projekce pravé české zabijačky, u které si klienti zavzpomínali, jak to probíhalo u nich doma. Celým domovem se linula vůně křenu, masa a dalších zabijačkových pochoutek. Po velkých přípravách klienti zasedli k velkému stolu a pochutnali si na ovarové polévce, jelitech, jitrnicích, ovaru, bůčku, kolenu, tlačence a nechyběla ani sladká tečka na závěr v podobě bavorských vdolečků. Všechny pochoutky pak zapili vychlazeným pivem a společně vzpomínali na doby pravých nefalšovaných zabijaček.

Vystoupení dětí ze Základní školy v Miroticích

Pondělní lednové odpoledne přijely našim klientům zpříjemnit svým  vystoupením děti ze Základní školy v Miroticích. Připravily si pro nás překrásné pásmo zimních básniček, písniček a nechyběly ani roztomilé tanečky. Vystoupení sklidilo obrovský potlesk. Na konci všichni dostali od dětí vlastnoručně malované obrázky. Moc děkujeme paní učitelce Pivoňkové, která s dětmi do našeho domova přinesla všem radost a potěšení z připraveného programu.

Předání vánočních dárků od dárců

Učinit vánoce krásnější svým blízkým je pro mnoho lidí většinou samozřejmost. Učinit vánoce krásnější člověku, kterého neznám, je obdivuhodné. Ovšem učinit vánoce krásnější 181 neznámým lidem najednou, si zaslouží hlubokou poklonu.

A právě tato poklona právem patří třem báječným sestrám —  Evě a Ivě Keřkovým a Petře Čadkové. Děvčata již po třetí navštívila před Vánocemi náš domov – jedna z nich zastoupena skvělým Martinem Lechnýřem, aby krásným dárkem obdarovala naše klienty. Kosmetické potřeby, kalendáře, hrnečky, křížovky, přáníčka a mnoho dalších krásných věcí vykouzlilo úsměv i úžas na tvářích všech obdarovaných.

Tento fantastický skutek mohla děvčata zrealizovat díky mnohým dárcům, kteří se rozhodli zcela nezištně zapojit do jejich výzvy uveřejněné na sociální síti a dárek pro obyvatele domova pro seniory obstarat. Za to jim všem náleží obrovské poděkování.

Děvčata a Martin si právem zaslouží kompliment „klobouk dolů“. Nejen za snahu, čas a úsilí, které do obstarávání, balení a dopravy dárků dali, ale především za jejich úžasný nápad, neobyčejný lidský přístup a tomu, že mají srdce na pravém místě. Děkujeme Evi, Ivčo, Peťo a Martine!

 

Příchod Tří králů

Během pondělního dopoledne zavítala skupinka králů i k nám do domova. Kašpar, Melichar a Baltazar, byť v ženské podobě, však nepřišli koledovat a vybírat na charitu, ale navštívili naše klienty pro potěchu duše a popřáli jim vše nejlepší do nového roku a tím jim předali trochu optimismu a dobrou náladu. Na dílnách a ve společenském sále se shromáždili ti, kteří se se Třemi králi chtěli setkat a zazpívat si společně s ostatními, poté králové navštívili i některé obyvatele domova na pokojích. Rozzářeným a spokojeným klientům zazpívali tříkrálovou koledu, popřáli do nového roku 2020 hodně zdraví, spokojenost a rozdali čokoládové bonbony jako malou pozornost. Tuto prastarou tradici dodržujeme každý rok. Senioři měli z návštěvy Tří králů i z přáníčka viditelnou radost.

Silvestr 2019 v písecké pobočce

S posledním dnem roku — dnem, kdy starý rok odchází a přichází rok nový, se sluší a patří náležitě rozloučit. Proto jsme 31. prosince 2019 uspořádali pro naše klienty oslavu Silvestra.

Při poslechu kapely Babouci se živě diskutovalo, bilancovalo se nad děním v uplynulém roce, pochutnávalo se na připraveném občerstvení. Rok 2019 byl rokem plným aktivit, kulturních zážitků, výletů, ale také rokem pro nás tolik významného setkávání se v aktivizační dílně a bohužel i rokem, kdy jsme se s některými našimi klienty museli rozloučit…

Do nového roku jsme si vzájemně popřáli mnoho zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. Ať je rok 2020 rokem stejně dobrým nebo ještě lepším než rok předešlý a na to jsme si všichni připili.

 

 

Hraní koled na lesní roh v Písku

Náš kolega Roman Weber předvedl v pátek 20. 12. 2019 své umění a v odpoledních hodinách zahrál našim klientům v prostorách recepce na lesní roh. Odehrál známé koledy, které si přítomní s chutí zazpívali. Bylo to velmi milé setkání v adventním čase, v čase klidu, pokoje a pokory. Málokdy se nám naskytne možnost slyšet hru na lesní roh naživo, a proto jsme si tuto slavnostní chvílí velmi vychutnali. Jednalo se zcela jistě o nezapomenutelný zážitek jak pro klienty, tak i pro personál.