Rybaření

V pondělí 13. srpna 2018 jsme s klienty vyjeli na Mačickou přehradu chytat ryby.

Počasí nám přálo, klienti se do rybaření pustili s nadšení a vidinou několika úlovků.

Pár záběrů se sice povedlo, ale bohužel jsme nic nechytili. Všichni jsme si příjemně

strávené dopoledne u vody velice pochvalovali a tudíž jsme se rozhodli rybaření znovu

zopakovat.

 

Výlet k hasičům

Ve čtvrtek 26.07.2018 jsme s klienty vyjeli na exkurzi k Hasičům do nedalekých Strakonic. Čekala nás prohlídka vozového parku a ukázka slaňování profesionálních hasičů. Velitel hasičského záchranného sboru nám nechal předvést vysouvání plošiny a na konci exkurze nám na rozloučenou zahoukali. Všem se nám výlet líbil a slíbili jsme si, že se za rok určitě zase setkáme.

Den otevřených dveří v ZD Jestřebice a Bernartice

23.6.2018 jsme se s našimi klienty vypravili na Den otevřených dveří v ZD Jestřebice a Bernartice. Po přivítání předsedou družstva nás čekala komentovaná prohlídka areálu. Prohlédli jsme si kravíny, kde jsme měli možnost vidět i čerstvě narozená telata. Pro návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení v podobě grilovaných klobás, sýrů, tlačenky a piva.

 

Výlet do záchranné stanice Makov

Ve středu 20.6.2018. jsme s našimi klienty navštívili Záchrannou stanici Makov. Počasí nám přálo a účast z řad našich klientů byla více než hojná. Na programu byla komentovaná prohlídka celé stanice a každý z účastníků měl také možnost vyfotografovat se s Adélkou – sovou pálenou. Příjemně strávené odpoledne jsme zakončili jak jinak než opékáním špekáčků. Návštěva Záchranné stanice Makov byla opět příjemným zpestřením našich všedních dní. Vždy se sem budeme rádi vracet a moc děkujeme majitelům a ošetřovatelům za vstřícný přístup a ochotu.

Výlet do poutního místa Lomec

Poutní kostel Jména Panny Marie

Krásné, téměř letní počasí nás vylákalo na výlet do míst, kde se snoubí historie s krásou přírody. Kostel Lomec s přilehlým loveckým zámečkem, ve kterém od roku 1971 sídlí Kongregace Šedých sester III. Řádu sv. Františka, nás natolik zaujal, že jsme 19. 6. uskutečnili společný výlet do těchto míst. Skutečnost předčila naše očekávání.  Přivítání řádové sestry Mlady, komentovaná prohlídka kostela a všudypřítomný klid nás natolik uchvátily, že se nikomu z přítomných nechtělo jet domů. Drobné příspěvky na kostel, vydatná svačina s kávou a cesta zpět ukončily náš výlet. Určitě se do těchto míst opět s klienty vrátíme.