Masopustní veselice

Na masopustní úterý jsme uspořádali v Domově pro seniory v Drhovli pravou masopustní veselici. O hudební doprovod se postarala skupina heligonkářů ze Strakonic, která se u našich klientů stala velmi oblíbenou. Tímto jim děkujeme za pěkné vystoupení a za úžasnou atmosféru, kterou dokázali navodit. Někteří klienti se převlékli do masek, aby si to více užili. Na sále panovala veselá nálada. Klienti si nejen zazpívali, pobavili se, ale hlavně zatancovali. Nechyběly ani tradiční masopustní koblihy, které jsme pro klienty upekli těsně před veselicí a všem moc chutnaly. Klientům se celá akce líbila, dle jejich slov si ji náležitě užili a chválili tuto tradici, která se v domově dodržuje.

OSLAVA MDŽ V DRHOVLI

Dne 8.3. 2019 se v Domově pro seniory Světlo v Drhovli již tradičně slavil svátek MDŽ. Děkujeme paní učitelce Petře Novotné a dětem z 1.C ZŠ F. L. Čelakovského ze Strakonic za pásmo písniček a básniček, které si pro nás připravily. Zahrály na hudební nástroje a potěšily divadelním představením pohádky „O Koblížkovi“. Všem přivezly mnoho vlastnoručně vyrobených dárků. Nebyl by to svátek MDŽ, kdyby chyběla květina. Ani tentokrát se na žádnou klientku nezapomnělo, všechny dostaly krásný fialový karafiát, ze kterého měly velkou radost.

Oslava MDŽ v Písku

V pátek 8.3. 2019 jsme ve společenském sále DS Světlo Písek oslavili MDŽ. Díky hudebnímu doprovodu pana Kozáka panovala v sále příjemná a uvolěná tmosféra. Přítomní si zazpívali známé a oblíbené písně. Ke kávě se podávala linecká srdíčka, napečená v aktivizační dílně. Klientky byly obdarovány symbolickým rudým karafiátem. Věříme, že si tento den užily nejen dámy, ale i pánové a nyní se již můžeme těšit na Josefovskou zábavu.

Vystoupení Mačkovských koček v Drhovli


V Domově pro seniory Světlo v Drhovli jsme si středeční dopoledne zpříjemnili hudebním vystoupením Mačkovských koček, které nám za doprovodu harmoniky zazpívaly několik písniček. Poslechli jsme si i melodie zahrané na flétnu. Tímto bychom chtěli Mačkovským kočkám poděkovat za příjemně strávené dopoledne a budeme se těšit zase někdy na setkání.

Masopustní veselice a svátek Sv. Valentýna v Písku

Ve čtvrtek 14. února 2019 se naši klienti sešli v sále domova. Důvodem byla Masopustní veselice a tak trošku i oslava Valentýna, svátku zamilovaných. Děti v maskách, živá hudba, pohoštění, kterému předcházelo pečení Božích milostí a koblížků, bylo naplněním tohoto slavnostního odpoledne. Písecká čtyřka hrála samé známé dechovky a medvěd s kobylou, jako tradiční maskoti masopustu, skotačili v kole. Rej masek vykouzlil úsměvy na tvářích všech přítomných. A svátek Valentýna­? „To není náš svátek, těšíme se na MDŽ, ten teprve oslavíme!“ řekla naše klientka, která má ráda společenské akce a pravidelně se jich účastní. Tak se již nyní budeme těšit na shledanou 8. března!