ADVENTNÍ SLAVNOST V DRHOVLI

Den před zahájení adventu uspořádal Domov pro seniory v Drhovli pro své klienty a jejich rodinné příslušníky adventní slavnost. Krásným zážitkem pro všechny bylo vystoupení pěveckého sboru Sonitus pod vedením dirigenta Václava Krause a Babského sboru z Horního Poříčí. Zazněly vánoční koledy z celého světa. Vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem a účinkující od nás jako poděkování dostali balíček vánočního cukroví. Během celého odpoledne bylo podáváno bohaté občerstvení – cukroví, vánočky a nechyběl ani vánoční punč. Slavnost byla v tomto hektickém období milým předvánočním setkáním pro všechny naše klienty a jejich příbuzné.

SENIORSKÝ PLES V PÍSKU

V pátek 23. listopadu 2018 se v odpoledních  hodinách konal již sedmý seniorský ples, který každoročně organizuje DS Světlo, pobočka Písek.

Pro zúčastněné byl připraven zajímavý kulturní program a bohatá tombola. Celou akci poutavě moderoval zkušený moderátor pan Radek Barbulák a celým večerem k poslechu i tanci hrála kapela Kosatky. Vystoupení dětí z folklórního souboru Písečánek bylo motivováno Adventem s názvem Čertoviny a zúčastněným se velmi líbilo. Dalšími účinkujícími byla děvčata ze souboru mažoretky Preciozo Blatná, která okouzlila svým pohybem a ladností a také sklidila u obecenstva velký potlesk.

Martin Braun, zpěvák a zároveň náš kolega, zazpíval krásné písně na závěr a celý ples tak velmi stylově zakončil. Nesmíme však zapomenout ani na bohatou tombolu, která je pro všechny vždy velkým lákadlem a i tentokrát zde byly krásné ceny.

Zvláštní poděkování pro:
Jan Vávra – fotograf – za krásné fotografie z plesu
Eva Zemanová – společnost Just – za krásné dárky do tomboly

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 2018

Také letos se náš domov zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Díky tomuto projektu, a především díky štědrým dárcům, mělo mnoho našich klientů v loňském roce krásnější vánoce. Rovněž v tomto roce bychom za pomoci „vnoučátek“ rádi vykouzlili úsměv a údiv na tváři našim „babičkám“ a „dědečkům“.

Jdete s námi do toho? 🙂

Pár slov o projektu….

čerpáno: https://www.jeziskovavnoucata.cz/

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci a dobrovolníky, kteří se soustředili kolem facebookové skupiny Ježíškova vnoučata dokázali splnit během dvou měsíců 600 vánočních přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.

V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat pustil Český rozhlas. Oslovil stovky domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal velkou informační kampaň a řadu reportáží.

Posluchači zareagovali fantasticky. To, co rozpoutali, nečekali ani největší optimisté.

13 084 doručených dárků – nejčastěji drobné věci – kosmetika, sladkosti, hry, oblečení, knížky, ale také počítače, rádia nebo televize. A mechanické a elektrické vozíky – těch bylo přes padesát. Hodně se jich zaplatilo ze sbírky na Slevomatu, tam podporovaté Ježíškových vnoučat mezi sebou vybrali 2 503 000 korun.

A pak to byla přání.  Někdy trochu „bláznivá“, jindy relativně snadno splnitelná. Výlety do krajů dětství, návštěvy příbuzných, prohlídky památek, divadelní představení, ale taky například skok padákem, projížďka v závodním autě, zabíjačka, dovolená u moře nebo audience u papeže Františka☺. Takových přání bylo splněno celkem 1 037.
Projekt dobrovolně podporovala řada známých osobností – Karel Gott, Eva Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa Farna a další.

Přes 14 000 seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce. Plné překvapení a údivu. Pro mnohé z nich to byl totiž první dárek po letech.

O dědečky a babičky tady jde především. A je úplně jedno, zda jsou v domově, v nemocnici, nebo se o ně stará pečovatelská služba.

Pojďme společně znovu měnit životy lidí, kterým chybí zájem a pohlazení.

 

Svatomartinské posezení s hudbou

Svátek svatého Martina je každoročně v očekávání, zda nám nasněží nebo nenasněží.

My jsme v aktivizační dílně oslavili tento svátek o den později, tedy v pondělí dvanáctého listopadu. Sešli jsme se v hojném počtu, heligonka zahrála známé dechovky a rádi jsme si známé písničky zazpívali.

Pohovořili jsme o tradici svátku svatého Martina, klientky zavzpomínaly na pečení svatomartinské husy, knedlíků a červeného zelí a na základě přísloví: „Jiný kraj, jiný mrav“,  si vzájemně ženy porovnávaly své osvědčené recepty mezi sebou. Samozřejmě jsme si také připili svatomartinským vínem.

Bylo to veselé, srdečné setkání a to, že nás Martin zase letos ochudil o sníh, nám vůbec nevadilo.

Svatý Martina v Drhovli

V pátek 9. listopadu 2018 se v odpoledních hodinách konalo ve společenském sále Domova pro seniory Světlo v Drhovli svatomartinské posezení. Podávaly se čerstvě upečené svatomartinské rohlíčky s tvarohovou náplní, které se v rámci aktivizace dopoledne napekly. Klienti měli možnost zhlédnout dokument o svatém Martinovi – jak  vše vzniklo, kdo byl svatý Martin, proč slavíme svatého Martina a proč se při jeho oslavách pečou husy a pije víno. Na závěr příjemně stráveného odpoledne jsme si všichni připili svatomartinským vínem.

DÝŇOVÁNÍ V DRHOVLI

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se uskutečnilo ve společenském sále DS společné dlabání dýní, které vyvrcholilo soutěží o nejkrásnější vydlabanou dýni. Hodnotící porotou byli zaměstnanci domova, kteří hlasovali vhozením kuličky do zakrytých lahví. Dýně s nejvyšším počtem kuliček vyhrála a první tři místa byla oceněna balíčkem a diplomem na památku. Z vydlabané dužiny se upekla dýňová bábovka, kterou pak mohli klienti ochutnat s kávou při vyhlašování výsledků. Bábovka svou chutí všechny mile překvapila.

Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky

Obyvatelé Záhoří u Písku si výstavou k 100. výročí vzniku Československa připomněli zakládání svých dosud fungujících organizací, jako jsou hasiči, svaz žen, starými fotografiemi návštěvníkům přiblížili chod vesnice, starou školu, platné bankovky, dokumenty a předměty z této doby.

Domov Světlo byl na tuto výstavu pozván vedením místní radnice a nešlo jinak, než tuto možnost využít. O účast byl zájem ze strany klientů, kteří ze Záhoří nebo blízkého okolí pocházeli. I když do sálu, kde se výstava konala, nebyl bezbariérový přístup, nebylo to pro klienty na invalidních vozících překážka.

Pan starosta pronesl úvodní slovo na začátku výstavy a celou dobu nás provázel a hovořil ke konkrétnímu vystavovanému materiálu. Bylo to zajímavé a poučné pro nás, kdo tuto dobu nezažil, pro klienty vzpomínka na dobu jejich dětství nebo rodičů ještě více emotivní.

Na závěr výstavy jsme svým příspěvkem do návštěvní knihy poděkovali a ocenili práci, kterou výstava a její příprava všem zúčastněným dala.