Návštěva klientů z DS Světlo, pobočka Písek Zámecké slavnosti v Drhovli

Ani déšť a mraky neodradily klienty písecké pobočky Domova pro seniory Světlo od účasti na tradiční Zámecké slavnosti. Již XVI. ročník byl nabitý zajímavým programem a po celou dobu konání akce se bylo na co koukat. Ke sledování vystoupení si s chutí dali klobásku, nebo koláčky, na zahřátí čaj a kávu a ti otužilejší nepohrdli ani studeným pivem. Součástí akce byl také prodej výrobků z aktivizačních dílen. Také klienti z písecké pobočky poskytli k prodeji své krásné výtvory. Navzdory chladnému počasí měla akce veliký úspěch. Je potřeba poděkovat především pořadatelům za přípravu této náročné akce, dále za pozvání klientů z Písku a velký dík patří především účinkujícím a návštěvníkům za to, že se nenechali počasím zastrašit.

DRHOVELSKÉ LOUČENÍ S LÉTEM

S letošním létem se klienti našeho domova rozloučili jak se sluší a patří hudbou a dobrou náladou. Jako v loňském roce jsme pro ně uspořádali ve spolupráci s obcí Drhovle posezení v Drhovelské krčmě. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Písečtí blonďáci. K jídlu se podával tradiční guláš s cibulí a k pití, co si kdo přál. Nálada byla výborná a tak se někteří vraceli do domova až ve večerních hodinách. Děkujeme panu starostovi Jiřímu Bláhovi i Davidu Žižkovi z Drhovelské krčmy za pomoc s přípravou této akce a těšíme se zase za rok.

 

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL V PÍSKU

Každoročně se do města Písku sjíždějí ke konci léta folklórní soubory z celého světa, aby svým vystoupením potěšily diváky. Letos se konal již XXV. ročník tohoto festivalu, jehož zakladatelem byl MUDr. Milan Bečka. Tato akce, která je největší svého druhu v České republice, by se nemohla konat bez nemalého úsilí členů Folklorního souboru Písečan, za což jim patří velký dík.

Bývá již tradicí, že jeden z mezinárodních souborů navštíví náš Domov pro seniory Světlo v Písku a svým umem potěší i naše klienty. Nebylo tomu jinak ani tentokrát.  Dva soubory mladých, do krojů oděných, rumunských zpěváků a tanečníků nám všem předvedly ukázky tradičního rumunského folkloru.

 

 

 

Sportovní hry

Klienti našeho domova se v hojném počtu zúčastnili dalšího ročníku sportovních her, které pro ně každoročně připravují naše aktivizační pracovnice. Počasí nám přálo, proto se vše odehrávalo v zámecké zahradě. Klienti byli rozděleni do pětičlenných družstev, která soutěžila v těchto disciplínách: paměťový test – skládačky, proplétání šňůrek – uzlování, hod míčkem na cíl, kuželky a holandský biliár. Po obědové pauze bylo vyhlášení výsledků a předávání vlastnoručně vyrobených medailí a diplomů. Celé dopoledne probíhalo v soutěživém duchu a příjemné atmosféře.

Poznávání bylin

Ve středu 14.8.2019 jsme se společně s našimi klienty přenesli do kouzelného světa vůní bylin a aromaterapie. Poznávali jsme bylinky čerstvé – právě natrhané, sušené i podle fotografií v knize. Některé léčivé rostliny klienti poznali hravě, jiné pro ně byly oříškem. Příjemnou atmosféru umocnilo podávání bylinkového čaje a linoucí se vůně z aromalampy. Pro všechny zúčastněné to byl zážitek, při kterém zapojili téměř všechny smysly.

 

VÝLET – SOCHY Z PÍSKU

Jako každý rok, tak i letos jsme společně s klienty zavítali na nevšední podívanou ke Kamennému mostu do Písku, kde jsme mohli obdivovat obří sochy z písku. Letošní sochy představovaly několik události devítkových roků v dějinách města Písku. Poté jsme navštívili blízkou cukrárnu, kde si klienti pochutnali na točené zmrzlině, zákusku a kávě. Po celou dobu výletu nám počasí přálo, a tak si každý z nás odnáší krásný zážitek.

Turnaj v „Člověče, nezlob se!“

Na středu 7. srpna jsme se všichni těšili již několik dní. Byl naplánovaný turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“. Pěkný letní den s příjemnými teplotami, kvetoucí zahrada a dobrá nálada, to vše umocnilo průběh naší soutěže. Tři týmy soupeřily o každý hod, ostatní fandili, atmosféra byla chvílemi dost napjatá. Vítězové dostali diplom a sladkou odměnu.