SETKÁNÍ S KARLEM GOTTEM A JIŘINOU BOHDALOVOU

Dne 7. 12. 2017 se některým obyvatelům z Domova pro seniory Světlo v Drhovli splnilo další vánoční přání. Tentokrát byl Ježíškovým vnoučetem kolektiv pracovníků Českého rozhlasu. Klientům, kteří si přáli setkat se s Karlem Gottem, bylo osobní setkání v prostorách Českého rozhlasu umožněno. Společně s Karlem Gottem vystoupila také Jiřina Bohdalová. Oba umělci si s přítomnými hosty pohovořili, vyfotili a podepsali fotku či CD, které klienti dostali od pana Gotta jako dárek. Velmi děkujeme všem, kdo se na splnění přání našich klientů podíleli.

 

 

 

Mikulášská zábava v Drhovli

Odpoledne 6.12.2017 se ve společenském sále Domova pro seniory Světlo v Drhovli uskutečnila mikulášská zábava. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Písecká čtyřka. Žáci ZŠ v Miroticích si pro klienty připravili mikulášskou nadílku a poté si všichni přítomní společně zatančili.

PLNĚNÍ ZÁŽITKU V RÁMCI PROJEKTU JEŽÍŠKOVA VNOUČATA – NÁVŠTĚVA ČESKÉ TELEVIZE

Dne 5. 12. 2017 se v Domově pro seniory Světlo v Drhovli plnilo další vánoční přání. Tentokrát byla Ježíškovým vnoučetem pracovnice domova Ing. Marcela Benschová, která naší klientce paní Olšbauerové plnila přání znovu zavítat do České televize na Kavčí hory, kde 25 let pracovala. Paní Olšbauerovou ihned po příchodu přivítala její kamarádka a bývalá spolupracovnice, paní Mgr. Hana Langerová, se kterou si společně zašly na kávu a oběd do kantýny v České televizi a zavzpomínaly na společně strávená pracovní léta. Prohlídku ateliérů ČT zajistila paní Adamová a celou akci pomáhala zorganizovat paní Pevná. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na splnění přání naší klientky podíleli, především Ježíškovu vnoučeti paní Ing. Benschové.

 

Projekt krabice od bot v Drhovli

Naši zaměstnanci se ve spolupráci se svými dětmi rozhodli zapojit do projektu „Krabice od bot, aneb děti darují dětem k Vánocům 2017“. Projekt zaštiťuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tato akce probíhá již pošesté a má za cíl potěšit děti z potřebných rodin v České republice. Zaměstnanci přinesli dárky, spolu s klienty domova je vánočně zabalili a poté byly dárky převezeny do Diakonie ve Volyni. Dětem budou předány v období od 4. 12. – 8. 12. 2017. Doufejme, že jim udělají radost, neboť byly baleny s nadšením a láskou a dokázali jsme jich shromáždit celkem 88 kusů.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V DRHOVLI

Dne 1. 12. 2017 nás ve společenském sále DS Světlo v Drhovli navštívil divadelní spolek PIKI Volyně, který uvedl svou divadelní komedii o životě v domově pro seniory s názvem Podzim života je krásný. Tímto bychom celému divadelnímu spolku PIKI Volyně chtěli moc poděkovat za příjemně strávené odpoledne s krásnou a uvolněnou atmosférou a představení plné humoru.

Ježíškova vnoučata

Také v našem domově se projekt „Ježíškova vnoučata“ shledal s nebývalým ohlasem a jsme nadšení z množství lidí, kterým není lhostejný osud seniorů v pobytových zařízeních. Zahřálo nás u srdce, že i v dnešní, na kvalitu a výkonnost zaměřené společnosti, se najde tolik dobrých duší, které touží zcela nezištně obdarovat zcela neznámého, starého člověka. Mnozí z našich klientů nemají nikoho, kdo by je o Vánocích navštívil, přivezl jim dáreček, či jen poseděl u lůžka a popovídal si. A i když klienti mají milující rodinu, která se o ně zajímá, je mnoho lidí, kteří se v tomto předvánočním čase cítí v domovech osamělí. Ačkoli se personál snaží, rodinu a blízké jim nikdy nahradit nemůže.

Dárečky od „vnoučátek“ se v domově již začínají kupit a zcela jistě rozzáří radostí a neskrývaným údivem oči nejednoho z obdarovaných. Někteří dárci si přejí dárky předat osobně. Takové milé návštěvy již proběhly i u nás a byly velmi vřelé a dojemné. Neexistují slova, která by vhodně vyjádřila náš vděk, respekt a obdiv k dárcům. Jedno je však jisté. Dobrý pocit, který dárce hřeje u srdce z obdarování druhého člověka, je to, co mu nikdy nikdo vzít nemůže, a to přece není vůbec málo!