Předání vánočních dárků od dárců

Učinit vánoce krásnější svým blízkým je pro mnoho lidí většinou samozřejmost. Učinit vánoce krásnější člověku, kterého neznám, je obdivuhodné. Ovšem učinit vánoce krásnější 181 neznámým lidem najednou, si zaslouží hlubokou poklonu.

A právě tato poklona právem patří třem báječným sestrám —  Evě a Ivě Keřkovým a Petře Čadkové. Děvčata již po třetí navštívila před Vánocemi náš domov – jedna z nich zastoupena skvělým Martinem Lechnýřem, aby krásným dárkem obdarovala naše klienty. Kosmetické potřeby, kalendáře, hrnečky, křížovky, přáníčka a mnoho dalších krásných věcí vykouzlilo úsměv i úžas na tvářích všech obdarovaných.

Tento fantastický skutek mohla děvčata zrealizovat díky mnohým dárcům, kteří se rozhodli zcela nezištně zapojit do jejich výzvy uveřejněné na sociální síti a dárek pro obyvatele domova pro seniory obstarat. Za to jim všem náleží obrovské poděkování.

Děvčata a Martin si právem zaslouží kompliment „klobouk dolů“. Nejen za snahu, čas a úsilí, které do obstarávání, balení a dopravy dárků dali, ale především za jejich úžasný nápad, neobyčejný lidský přístup a tomu, že mají srdce na pravém místě. Děkujeme Evi, Ivčo, Peťo a Martine!

 

Příchod Tří králů

Během pondělního dopoledne zavítala skupinka králů i k nám do domova. Kašpar, Melichar a Baltazar, byť v ženské podobě, však nepřišli koledovat a vybírat na charitu, ale navštívili naše klienty pro potěchu duše a popřáli jim vše nejlepší do nového roku a tím jim předali trochu optimismu a dobrou náladu. Na dílnách a ve společenském sále se shromáždili ti, kteří se se Třemi králi chtěli setkat a zazpívat si společně s ostatními, poté králové navštívili i některé obyvatele domova na pokojích. Rozzářeným a spokojeným klientům zazpívali tříkrálovou koledu, popřáli do nového roku 2020 hodně zdraví, spokojenost a rozdali čokoládové bonbony jako malou pozornost. Tuto prastarou tradici dodržujeme každý rok. Senioři měli z návštěvy Tří králů i z přáníčka viditelnou radost.

Silvestr 2019 v písecké pobočce

S posledním dnem roku — dnem, kdy starý rok odchází a přichází rok nový, se sluší a patří náležitě rozloučit. Proto jsme 31. prosince 2019 uspořádali pro naše klienty oslavu Silvestra.

Při poslechu kapely Babouci se živě diskutovalo, bilancovalo se nad děním v uplynulém roce, pochutnávalo se na připraveném občerstvení. Rok 2019 byl rokem plným aktivit, kulturních zážitků, výletů, ale také rokem pro nás tolik významného setkávání se v aktivizační dílně a bohužel i rokem, kdy jsme se s některými našimi klienty museli rozloučit…

Do nového roku jsme si vzájemně popřáli mnoho zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. Ať je rok 2020 rokem stejně dobrým nebo ještě lepším než rok předešlý a na to jsme si všichni připili.

 

 

Hraní koled na lesní roh v Písku

Náš kolega Roman Weber předvedl v pátek 20. 12. 2019 své umění a v odpoledních hodinách zahrál našim klientům v prostorách recepce na lesní roh. Odehrál známé koledy, které si přítomní s chutí zazpívali. Bylo to velmi milé setkání v adventním čase, v čase klidu, pokoje a pokory. Málokdy se nám naskytne možnost slyšet hru na lesní roh naživo, a proto jsme si tuto slavnostní chvílí velmi vychutnali. Jednalo se zcela jistě o nezapomenutelný zážitek jak pro klienty, tak i pro personál.

 

 

Ježíškova vnoučata – předání dárků

Charitativní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata jistě není potřeba příliš představovat. Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek se této dobročinné akce, určené především osamělým seniorům, účastnil letos již po třetí. Pomyslná „vnoučátka“ plnila v rámci projektu svým „babičkám“ a „dědečkům“ jejich přání. Některé dárky byly přivezeny osobně, některé přišly poštou. Všechny však vykouzlily na tvářích seniorů úsměv a v některých případech i neskrývaný údiv.

Ráda bych jménem všech obdarovaných z celého srdce poděkovala Ježíškovým vnoučatům za účast v tomto báječném projektu. Naši klienti měli i díky nim krásnější vánoce. Děkujeme Veronice Burešové, Veronice Helešicové, Pavlíně Janíčkové Loydové, Kateřině Hájkové, Sabině Reichové, Kateřině Poduškové a dalším, kteří si nepřáli své jméno zveřejňovat. Je úžasné, že se v dnešní době najde tolik lidí, kterým není osud seniorů v pobytových zařízeních lhostejný.

KONCERT V ZÁMECKÉM KOSTELE

V posledním týdnu před vánočními svátky jsme připravili pro naše klienty i obyvatele okolních vesnic koncert v zámeckém kostele Svaté Anny. Zpříjemnit adventní čas nám přijel soubor, který si říká PUK – pěvecké uskupení kantorů ze Strakonic. Zazněly tradiční i méně známé koledy i další skladby, které všechny přítomné slavnostně naladily na blížící se svátky. Díky výborné akustice kostela to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Moc děkujeme strakonickému souboru a těšíme se další setkávání.

VÁNOČNÍ VYSTOPENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO V DRHOVLI

Během měsíce prosince k nám do Domova pro seniory Světlo v Drhovli, přijeli svým vystoupením zpříjemnit blížící se vánoční svátky žáci ze Základní školy Cesta a Základní školy Husova z Písku, kteří si pro naše klienty připravili taneční vystoupení z pásmem českých koled. Pěvecký sbor Základní školy Dukelská Bona fine pod vedením sbormistryně paní Harajdové naše klienty potěšil nádherným pásmem nejen vánočních písní.

Děkujeme všem vystupujícím za jejich krásná vystoupení a těšíme se na další spolupráci v roce 2020.