Masopust v Písku 2016

Úterý 16.2.2016 jsme prožili v duchu oslav masopustu. Veselici zahájily tradiční masky medvěd a kobyla, které od nepaměti patří do průvodu a tak ani na našem masopustu nesměly chybět. K tanci a poslechu hrála Písecká čtyřka ve svém tradičním složení. Každý klient dostal masopustní koblihu a na sále při poslechu a zpěvu známých písniček panovala dobrá nálada. Těm klientům, kteří se nemohli společné akce z nějakého důvodu zúčastnit, přinesl medvěd s doprovodem koblihu až na pokoj.  Akce se vydařila, klienti  byli spokojeni a maškary tak mohou v klidu odpočívat a čekat na příští rok.

P1090040 P1090034 P1090064 P1090069 P1090068

P1090050

Masopust 2016 v Drhovli

Masopust 2016 v Drhovli
15.února jsme uspořádali pro naše obyvatele tradiční Masopustní zábavu. Masky oblékli nejen klienti, ale i personál a tak se mohla rozjet pravá masopustní veselice. K tanci a poslechu hrála oblíbená Písecká čtyřka. Nechyběly ani masopustní koblihy, ke kterým se podávala káva nebo čaj. K vyrovnání chutě byly připraveny i utopenci se zelím. Takže každý si přišel na své. Na závěr krásného odpoledne byly vyhlášeny nejlepší a nejoriginálnější masky a nejlepší tanečníci.

Mas3mas1Mas2

Sbírání inspirací „DOMOV PETRA MAČKOV“

Sbírání inspirací „DOMOV PETRA MAČKOV“.

Po domluvě s vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutického úseku Bc. Petrou Očenáškovou jsme se vypravili do Domova Petra v Mačkově. Náš zájem byl zaměřen převážně na sběr inspirací v aktivizačních dílnách.
Po vstupu do domova nás čekalo milé přivítání a ukázka celého domova. V domově je několik terapeutických dílen. Co dílna, to jiná činnost. Navštívili jsme mimo jiné dílnu keramiky, tkaní, malby na hedvábí, dílnu arteterapie, pletení, výrobu dekorací a loutek aj. Náš zájem směřoval na dílnu keramiky, kde jsme záměrně setrvávali déle. Dozvěděli jsme se, kde nakupují hlínu a glazuru, co je to burel a jeho technika použití. Jen tak pro zajímavost víte, co je onen zmiňovaný burel a na co se používá (odpověď viz níže)?
V domově jsme obdivovali nejen krásný bazén, který má možnost využít i veřejnost za 80Kč na osobu, ale i dlouhou chodbu s květinami, o které se starají klientky v rámci květinového kroužku a pak již jen kávička ve vstupní hale.

 

13

12

Odpověď :Burel je oxid manganičitý, používá se jako barevný pigment v keramice. 

 

 

 

Active Citizens

Active Citizens, projekt v podání Střední školy a Jazykové školy Volyně.
Dne 27. 1. 2016 jsme uvítali v prostorách společenského sálu studentky Střední školy a Jazykové školy Volyně, které si připravily pro naše klienty v rámci programu Active Citizens aktivizační činnosti. Prvotně následovalo rozdělení klientů na dvě skupiny. Jedna skupinka byla usazena do kruhu, klienti si tak mohli vychutnat masáž s pomocí masážních míčků. Po chvilce byly role prohozeny a klienti byly tak více vtaženi do děje. Bylo to pro ně něco nového, dosud nepoznaného. Nejprve masírovali s ostychem, ale ve finále byli natolik vtaženi do děje, že jim „masáž“ přišla zcela přirozená a zapojili se aktivně.
Druhá skupinka vyráběla na nadcházející velikonoční svátky výzdobu v podobě zajíčků. Skupinky se po chvilce prohodily. V závěru děvčata rozdala klientům linecké cukroví, které upekli jejich vrstevníci v oboru cukrář. Třešničkou byla píseň „Kaťuša“, kterou za skandování studentek, byla nucena zahrát a zazpívat jejich paní učitelka. Kdo si tuto píseň pamatoval ze školních lavic, připojil se…

Projekt Active Citizens
„Mysli globálně, jednej lokálně,“ je heslo, které provází koncept trvale udržitelného rozvoje od jeho vzniku koncem 20. století. Program Active Citizens na něj navazuje svou snahou zdůrazňovat a zpřítomňovat skutečnost, že žijeme v kultuře, ekonomicky i politicky provázeném světě, ve kterém jednání na lokální úrovni ovlivňuje životy na jiných místech planety.
Mírně upravené motto světového programu „Globálně propojeni, místně zapojeni“ usiluje v tomto smyslu o to, aby rostoucí propojení vedlo k pozitivním dopadům. Jinými slovy – usiluje o svět, ve kterém se lidé cítí zplnomocněni k tomu spolupracovat bezkonfliktně a efektivně s druhými na udržitelném rozvoji svých komunit, tedy míst, kde žijí.
Česká republika se rozhodla přenést program Active Citizens na půdu středních škol, protože došla k přesvědčení, že úzce souvisí s občanským vzděláváním a výchovou k demokracii. Podstatným důvodem je také to, že na českých školách stále do velké míry chybí prostor pro začlenění neformálního vzdělávání a školy často fungují jako uzavřené instituce bez většího propojení.
Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizujeme s organizací British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj školy jako centra komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V letech 2012-2014 byl projekt financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Motto Active Citizens:
„Myslím si, že hodně lidí říká, že něco nejde udělat, protože to nikdy ani nezkusili. Je to jenom záminka. Většina věcí i zdánlivě nemožných tvrdou prací dosáhnout lze. Myslím, že je to vůle, co lidem často schází.“ SIR NICHOLAS WINTON, britský makléř a zachránce židovských dětí.

21