SETKÁNÍ SENIORŮ NA DUBÍ HOŘE

Na setkání seniorů na Dubí Hoře se naši klienti každoročně velmi těší. Přípravy na tuto akci, kam nás každoročně zve obec Drhovle, jsou již minimálně týden dopředu. Klienti se vyptávají na podrobnosti, zajímá je, kdo na setkání zahraje. A tak se intenzivně připravujeme až téměř do soboty, kdy se všichni „hodíme do gala“ a vypravíme se směrem k Dubí Hoře.

V letošním roce se setkání uskutečnilo dne 16. 4. 2016 od 14 hodin. Slavnostního zahájení se ujal starosta Drhovle pan Jiří Bláha, který nás v závěru svého proslovu neopomněl zmínit a přivítat, za což sklidil bouřlivý aplaus.
Následně předal štafetu účinkujícím. Své tance předvedl Folklórní soubor Písečánek za doprovodu kapely Parkánek ze ZUŠ Písek. K tanci a poslechu hrála kapela Doubravanka, zazněly lidové písně, nechyběly písničky na přání.

Někteří klienti přišli pouze posedět a vychutnat si hudbu, jiní se zapojili do víru tance, další doprovodili kapelu svým zpěvem. Zpívali písně jako Sokolíci, Kominíček, Co jste hasiči, Báječná ženská, Na kolena. Parket jsme opouštěli pouze při přestávkách. Stoly se prohýbaly pod skvěle sestaveným menu. A na čem, že jsme si mohli pochutnat? Servíroval se houskový knedlík se zelím a uzeným masem. Poté se podávala káva s luxusním zákuskem. A aby nám při tanci nevyschlo v krku, popíjely se nealkoholické nápoje a pivo, které na každé správné jihočeské „tancovačce“ nesmí chybět.

Tančilo se a hodovalo a na přítomných byla vidět spokojenost a radost z účasti. V nejednom oku se zaleskla i slzička. Domů někteří odjížděli až za soumraku a se slovy, že příště opět pojedou. Obec Drhovle se o nás fantasticky postarala, za což jim srdečně děkujeme.

Co vám budu vyprávět, cítili jsme se jako v  p o h á d c e.

Martina Zachatová, aktivizační pracovnice

Dubí1 Dubí2 Dubí3 Dubí4 Dubí5 Dubí6 Dubí7 Dubí8 Dubí9 Dubí10 Dubí11 Dubí12 Dubí13 Dubí14 Dubí15 Dubí16 Dubí17 Dubí18 Dubí19 Dubí20 Dubí21 Dubí22 Dubí23 Dubí24 Dubí25 Dubí26 Dubí27 Dubí28 Dubí29,

 

Čtení Starého a Nového zákona v Drhovli

Čtení Starého a Nového zákona v Drhovli

Bible1 Bible2

Když naši klienti projevili přání o předčítání biblických příběhů, bylo jim to umožněno prostřednictvím aktivizační pracovnice Kláry Vosykové. Klientům postupně předčítala kapitoly  Starého a Nového zákona. Čtení příběhů přitahovalo stále větší část posluchačů a není divu, protože Bible je nejrozšířenější knihou na světě a je žánrově velmi pestrá. Pro věřící představuje Bible zdroj víry. Pro ostatní je souborem historických a literárních textů. V každém případě má čtenář volbu výběru.

Poté, co se „naše Klárka“ (jak ji většina klientů důvěrně oslovuje) rozhodla ukončit práci v domově, přáli si klienti ve čtení dále pokračovat. Proto se Klárka nabídla, že do domova bude nadále ve svém volném čase dojíždět a ve společném čtení s klienty pokračovat.

Dnešní den 13. 4. 2016 byl jako malovaný. Svítilo sluníčko a lavičky v našem rozlehlém areálu vybízely k příjemnému posezení. I přesto, že se občas sluníčko  schovalo za mraky,  usedla Klárka venku společně se svými posluchači, kteří byli mnozí zachumlaní v dece, ale spokojení. Podávala se káva, limonáda a čaj. Bylo to příjemně strávené odpoledne v jarně se probouzející přírodě a „naše Klárka“ četla klientům letité moudrosti biblických příběhů .

Bible3 Bible4 Bible5

Kurz plstění ovčí vlny v Drhovli

Už jste někdy plstili ovčí vlnu? Našim klientkám jsme umožnili návštěvu paní Petry Janouškové, která pořádá kurzy plstění ovčí vlny. Sama střiž pere, češe a následně z ní tvoří. Vlnu barví potravinářskými a přírodními barvivy.

V 9 hodin 13. 4. 2016 byl kurz lektorkou zahájen. Účastnice se sesedly u jednoho dlouhému stolu, kde dostaly molitanovou podložku, plstící jehlu a různě barevné vlny. Účelem kurzu bylo zvládnout základy suchého plstění, což je vytvoření kuličky z vlny. Všechny klientky se velmi snažily, projevila se jejich zručnost a z velké části i vytrvalost. Panovala dobrá nálada, vyprávělo se a zpívalo a některým plstění připomnělo draní peří. Vzpomněly si i na větu, kterou slýchávaly od svých rodičů a babiček“ „Hlavně nekýchat“.
Jarní vrbová větvička ozdobená vytvořenými dekoracemi z vlny, kterou si klientky odnesly do svých pokojů, byla výsledkem práce dnešního dne.
Kurz je úžasnou příležitostí, jak poznat vlnu a samotnou práci s ní.

Plstění9 Plstění8 Plstění7 Plstění6 Plstění5   Plstění2 Plstění1

Plstění4 Plstění3


Klobouková párty v DS Světlo, pobočka Písek

V úterý 12.4.2016 se naši klienti sešli v sále domova na kloboukové párty. Tato akce byla laděna jako vzpomínková a v tomto duchu jsme ji pořádali poprvé. Každý účastník si mohl vybrat z připravených klobouků dle svého vkusu. Některé kousky byly zapůjčené, některé klobouky jsme vyrobili v dílně. Připomněli jsme si historii a výrobu klobouků, k nahlédnutí byly i zajímavé obrázky. K dobré pohodě nám hrála reprodukovaná hudba a podávala se káva, čaj a sušenky. Všem zúčastněný se dle jejich slov akce líbila a již teď se těšíme na další tématicky zaměřené posezení.

P1090377 P1090378 P1090379 P1090380 P1090381 P1090382 P1090383 P1090384 P1090388          P1090389

D-magazín 1/2016

Právě bylo vydáno první číslo D-magazínu za rok 2016. Najdete v něm mnoho zajímavostí ze života v domově a informace o připravovaných kulturních akcích. K náhledu je v sekci D-magazín nebo ZDE

Slavnostní ukončení projektu „JEDEME V TOM SPOLEČNĚ“

Pro naše soutěžící jsme připravili pamětní certifikát, koláž s fotografiemi a odměnu za účast a nadšení, s kterým šli do celé soutěže. Za náš domov „šlapalo“ celkem 14 klientů –   8 z Drhovle a 6 z Písku. Dne 8. 4. 2016 byli všichni slavnostně oceněni. V Drhovli předání certifikátů a dárků proběhlo ve společenském sále, za přítomnosti ostatních obyvatel, kteří jim celou dobu fandili a podporovali je. Osobně je předala zástupkyně ředitelky Renáta Sobáňská. V Písku slavnostní předání cen soutěžícímu týmu proběhlo v klubovně za účasti vedoucí sociálněaktivizačního týmu Martiny Koláříkové.

Soutěžícím bylo poděkováno za úžasné sportovní výkony a reprezentaci našeho domova v projektu. A došlo i na povzbuzení všech přítomných v zapojování do dalších připravovaných akcí a aktivit, jako např. připravovaná virtuální cesta do Francie.

P1090373P1090342 P1090358 P1090354 P1090348 P1090291

P1090298

d1 d2 d3 d4 d5 d6

 


Exkurze do Měšťanského pivovaru Strakonice

„Uprostřed Strakonic na břehu řeky, stojí tam pivovar už dlouhý věky. Tisíce hospůdek tady na jihu, drží nás Dudákem poctivě v lihu,“ – těmito verši začíná píseň „Natoč nám Dudáka“, která je od léta hymnou strakonického pivovaru Dudák.

7. 4. 2016 náš domov podnikl výlet do Strakonic, směrovaný na exkurzi Měšťanského pivovaru Strakonice, jehož vlastníkem je město Strakonice.
A co pivovar vyrábí? Vyrábí výhradně nepasterované pivo. Výstav se pohybuje okolo 63 000 hektolitrů prodaného piva za rok. V sortimentu je hned několik druhů piv, jako je např. pivo Švanda, světlý ležák Klostermann, Sklepák 11% a v letních měsících se vyrábí oblíbené míchané nápoje s příchutí grepu – Zlaťák.

Pivovarem nás provázel ing. Vlastimil Matej, který nám ukázal venkovní a vnitřní prostory jako je varna, stáčírna piva a jak se plní a čistí kegy. A co bylo na exkurzi nejzajímavější? Jak jinak, než degustace nefiltrovaného piva v prostředí „místní hospůdky“. Bylo v ní vše, co k hospůdce patří – příjemná obsluha, dobré pivo a skvělá nálada. Při posezení nejen nás, ale i pana inženýra Mateje zahřála upřímná slova jedné naší klientky: „Takhle jsem se již dlouho nepobavila a nenasmála. Příště pojedu zas, bylo to moc příjemné. Pivo jinak nepiju, ale tady mi moc chutnalo“.

Pivo jsme ochutnávali a ochutnávali a kdyby náš průvodce nemusel domů, ochutnáváme ještě teď…

Pivo1 Pivo2 Pivo3 Pivo4 Pivo5 Pivo6 Pivo7 Pivo8Pivo9