SMYSLOVÁ AKTIVIZACE V DRHOVLI

Zaměstnanci v Domově pro seniory Světlo v Drhovli se zapojili do vzdělávání v oblasti Smyslové aktivizace. Jednalo se o tříměsíční vzdělávací kurz pod vedením zkušené lektorky Mgr. Renáty Vácové. Osvědčení jsme však nedostali zadarmo, neboť záviselo na správném vypracování testu a také odevzdání tří prací smyslové aktivizace s našimi klienty – jedné individuální a dvou skupinových. Tyto práce hodnotila Ing. Bc. Hana Vojtová zakladatelka smyslové aktivizace v České republice.

Koncept Smyslové aktivizace je zvláště vhodný pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří.

Aktivizace probíhá ve skupině, nebo individuálně. Například právě ve fázi přizpůsobování se přechodu „z domova“ do péče zařízení je individuální aktivizace zvláště vhodná a tento přechod usnadňuje. Cílem je udělat malý kousek domova v novém prostředí. Pro to, aby mohl člověk přijmout život v novém prostředí, je zvláště důležité vnímat jeho životní a společenské prostředí, pracovat s biografií, pozorně, citlivě a s láskou doprovázet. Může to být smích, dotyk, rozhovor, pohled, gesto, slovo … „kousek lásky“.

Smyslová aktivizace se také stává součástí běžné ošetřovatelské péče prostřednictvím pečovatelů, tedy těch, kteří jsou stále nablízku. Je důležité, aby právě pečovatelé uměli vědomě podpořit seniora ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje.

(zdroj:https://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/o-konceptu/93-koncept-smyslove-aktivizace)

Pevně věřím, že se smyslová aktivizace v našem domově skvěle ujme.

Bc. Lenka Keclíková, sociální pracovnice

 

 

 

 

Přednáška doc. Ing. Josefa Šnejdara v Písku

Dne 6.2.2019 uspořádal doc. Ing. Josef Šnejdar pro naše klienty v DS Světlo, pobočka Písek velmi poutavou přednášku o svém životě, práci ve stavitelství a o přestavbě Národního divadla, která se uskutečnila pod jeho vedením. Přednáška byla o doplněna úryvky z knih, které za svou kariéru napsal. Nechyběly ani ukázky ocenění, včetně Řádu práce. Byla zde přítomna i dcera s manželem. Ti přinesli a nabízeli k nahlédnutí všechny materiály související s životem i pracovní kariérou přednášejícího. Všichni jsme obdivovali řečnické umění pana docenta, i to jak dokázal zaujmout všechny přítomné.

 

 

 

 

 

ZABIJAČKOVÉ HODY V DRHOVLI

Vůně ovaru, křenu, jitrnic a jelit se ve středu 6. února linula celým drhovelským domovem. Tradičně se zde totiž konaly zabijačkové hody.

Od ranních hodin naši klienti připravovali zabijačkové pochoutky a zavzpomínali tak na doby, kdy oni sami chystali na svém hospodářství tu pravou nefalšovanou zabijačku.

Odpoledne ve společenském sále následovala velká ochutnávka, při které se servírovala ovarová polévka, vepřová kolena, vepřový jazyk, vepřová játra a bavorské vdolečky.

Klienti si zabijačkové hody velmi užili a již nyní se těší na další společnou akci.

 

 

 

Relaxační místnost v Drhovli

V Domově pro seniory Světlo v Drhovli byla 23. ledna ve 13.30 hodin slavnostně otevřena multismyslová relaxační místnost. O přestřižení slavnostní pásky se postarala ředitelka domova  Mgr.Milada Chylíková.

V klidné a bezpečné atmosféře budeme našim klientům nabízet široké spektrum smyslových podnětů. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací a pomůcek pro stimulaci hmatu a aromaterapie. Klienti budou pravidelně docházet ve stanoveném čase a každý klient bude mít svůj individuální program.

Po prohlídce multismyslové relaxační místnosti bylo připraveno menší občerstvení ve společenském sále od 14 hodin hudební vystoupení Dudácké muziky pod vedením Pavla Reitmaiera ze ZUŠ Strakonice.

 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA – VYSTOUPENÍ KAPELY DOUBRAVANKA

V rámci projektu Ježíškova vnoučata se v Domově pro seniory Světlo v Drhovli uskutečnilo 19. ledna 2019 hudební vystoupení kapely Doubravanka. Jeden z našich klientů vyslovil přání vidět tuto kapelu hrát a užít si spolu s ostatními skvělý hudební zážitek přímo v našem domově.

Děkujeme kapele Doubravanka za krásné hudební odpoledne a také paní Ing. Marcele Benschové, která se stala Ježíškovým vnoučetem našeho klienta a zprostředkovala mu tak skvělý zážitek, na který bude nejen on vzpomínat ještě hodně dlouho.

Tři králové v Drhovli

Začátkem nového roku 2019 navštívili náš Domov pro seniory Světlo v Drhovli Tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar přišli potěšit naše klienty a na pokojích jim zazpívali známou písničku My tři králové jdeme k vám a také popřáli do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Každý klient dostal zlatý čokoládový penízek pro štěstí a něco sladkého na zub.

Kosmetické odpolednev Písku

V rámci aktivizace jsme pro klientky připravily prožitkové kosmetické odpoledne. Naplánovaly jsme si masáž rukou se zábalem, která je nejen výborným prostředkem ke zlepšení prokrvení, ale přispěje i k celkovému uvolnění. Prováděly jsme masáže dlaní, jednotlivých prstů a hřbetů rukou do výše loktů. V útulném prostředí reminiscenčního koutku jsme také díky aromaterapii a poslechu příjemné hudby příjemně strávily část odpoledne. Již nyní se těšíme na další schůzku v rámci kosmetického odpoledne.