Oslava Silvestra 2018 v Písku

V pondělí 31.12.2018 jsme se společně sešli, abychom se rozloučili se starým rokem a číši pozvedli na počest roku nového. Klienti si pochutnali na občerstvení, hrála dechovka a nálada byla slavnostní. Přání pevného zdraví, spokojenosti a lásky jsme si navzájem vyměnili mezi sebou a vykročili tak vstříc roku 2019.

Projekt krabice od bot v Drhovli

Již potřetí se zaměstnanci Domova pro seniory Světlo v Drhovli zapojili do PROJEKTU KRABICE OD BOT pod záštitou Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájem byl obrovský, naši zaměstnanci přinesli spoustu hraček, oblečení i sladkostí. Všechny věci potom zabalili spolu s našimi klienty do krabic, které byly odvezeny do sběrného místa ve Volyni.

Jsme moc rádi, že jsme mohli opět přispět nemalým počtem dárečků a vykouzlit tak pár desítkám dětí úsměv na tváři.

Ježíškova vnoučata v Písku

Ráda bych jménem našich obdarovaných „babiček“ a „dědečků“, a pochopitelně i jménem svým, s celého srdce poděkovala všem Ježíškovým vnoučatům za účast v projektu.  Naši klienti měli i díky nim o poznání krásnější Vánoce…

Je zřejmé, že spoustě lidem život seniorů v pobytových zařízení není lhostejný, což nás – personál  velmi těší. Obzvláště osamělých lidí přibývá a radost, kterou jim dárek udělá, je opravdu k nezaplacení.

Poděkování pochopitelně patří především Českému rozhlasu, který je organizátorem celého projektu, neboť takovou vlnu solidarity z řad veřejnosti asi málokdo čekal 🙂

Naše Ježíškova vnoučata byla v tomto roce: Kateřina Stráská, Dana Tučková, Romana a Miroslav Richterovi, Lucie Vacková, Josef Manina,Martina Chýlková, Martina Marková, Petr Zobal, Kateřina Princová, Pavlína Pánová, společnost Slevomat, Alena Štěpánková, Aneta Fiedlerová, Alžběta Zlochová, Barbora Mužíková, Betty Crhová, Aneta Dmitrievová a další…

INDIVIDUÁLNÍ PŘEDÁNÍ DÁREČKŮ

SPOLEČNÉ PŘEDÁNÍ DÁREČKŮ S VYSTOUPENÍM DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ J. HUSA V PÍSKU

 

 

Zpívá celé Česko

Ve středu 12.12.2018 jsme se s našimi klienty sešli na recepci, abychom si v rámci celorepublikové akce „Zpívá celé Česko“ zazpívali klasické české koledy.

Účast byla veliká, každý z klientů dostal zpěvník, někdo i hudební nástroj a mohlo se začít. Když zazněly všechny koledy ze zpěvníku, domů se nikomu ještě nechtělo a tak jsme přídavkem pustily další známé vánoční melodie. Kouzelná adventní atmosféra byla umocněna zapálenými svíčkami a příjemně naladěni  se klienti rozešli domů.

 

 

Ježíškova vnoučata v Písku

Den 18.12.2018 byl pro některé naše klienty dnem významným. Osobně přijela „Ježíškova vnoučata“ s dárky obdarovat své „babičky“ a „dědečky“. Společné setkání zpříjemnilo vystoupení dětí ze školní družiny při ZŠ J. Husa a zazpívání vánočních písniček. Připravené pohoštění pro vnoučátka, děti i klienty podtrhlo nepopsatelnou atmosféru plnou dojetí. Bylo to odpoledne splněných přání…