DS Světlo, pobočka Písek – opatření pro návštěvy od 1.7.2020

Opatření pro návštěvy od 1.7.2020:

 • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod recepce.
 • Každá navštěvující osoba je již před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupci nebo opatrovník.
 • Při vstupu je návštěvám změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 OC nebo pozitivní příznak nemoci (rýma, kašel, dušnost, ztráta chuti nebo čichu či jiný příznak), je návštěva zakázána.
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy musí projít dezinfekční zónou a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje doprovod nebo podporu).
 • Pokud je možné, návštěva probíhá např. v zahradě nebo na terase domova.
 • V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji je mezi lůžky umístěna zástěna – paraván.
 • Omezení návštěv se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu.

Děkujeme za spolupráci!

Výlet na sochy z písku – 23. 6. 2020

Ani v letošním roce jsme si s našimi klienty nenechali ujít možnost obdivovat a ohodnotit sochy na náplavce u Starého mostu v Písku. Tentokráte bylo námětem 777 let města. V Čechově ulici jsme si prohlédli dobové fotografie vystavené k tomuto výročí. Krásné počasí a sladká tečka v cukrárně v podobě výborné zmrzliny podtrhly celkový hezký dojem z našeho výletu.

 

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ V MAKOVĚ

Náš letošní první výlet po koronavirové epidemii vedl do Záchranné stanice živočichů v Makově. Stanice přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. V areálu stanice jsme si prohlédli 35 voliér s různými druhy zvířat. Po prohlídce nás čekalo posezení u ohně a tradiční opékání špekáčků, na kterých si všichni moc pochutnali. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit pohodové odpoledne uprostřed krásné přírody. Moc děkujeme manželům Šejnovým a paní Račanové za umožnění návštěvy stanice a za milé přijetí.

Písek – Hudební vystoupení skupiny Bonsai č.3

Ve čtvrtek 18. června 2020 jsme po delší odmlce uspořádali pro naše klienty koncert jihočeské folkové skupiny Bonsai č. 3 z Českých Budějovic. V rámci vystoupení jsme slyšeli písničky známé i méně známé ve stylu folk a country. Podávala se káva a zákusky —  koláčky a margot řezy, na jejichž přípravě se podílely naše klientky. Možnost uspořádat vystoupení jsme s radostí uvítali, neboť díky opatřením, která souvisela s koronavirem, nebylo možné v poslední době žádné společenské akce realizovat.

 

 

 

 

 

 

 

DRHOVLE – PRO NÁVŠTĚVY OD 22.6.2020

Od 22. 6. 2020 jsou povoleny návštěvy klientů Domova pro seniory Světlo při dodržení následujících opatření:

 • návštěvní hodiny každý den od 13:00 hod. do 17:00 hod.
 • vstup do budovy pouze hlavním vchodem

při vstupu do budovy:

 • povinné zakrytí úst a nosu vlastní rouškou
 • dezinfekce obuvi a rukou
 • změření tělesné teploty
 • podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti

Nadále platí zákaz vstupu osobám, které se cítí být nemocné, které se zdržovaly v ohnisku nákazy, nebo se setkaly s lidmi, kteří se v těchto oblastech pohybovali, popřípadě s lidmi již nakaženými koronavirem.

Tyto osoby mají zákaz návštěv z důvodů nejvíce ohrožené cílové skupiny klientů.

V případě porušení platných zákonů, které se týkají šíření infekčních onemocnění, hrozí trestní stíhání či vysoká pokuta.