Drhovle – práce klientů v aktivizační dílně

Téměř všichni návštěvníci aktivizační dílničky v Drhovli se zapojili do zdobení kamínků ubrouskovou technikou.  Jelikož máme podzim, vybrali jsme motivy odpovídající tomuto ročnímu období. Již podle fotek je zřejmé, že klienty práce velice zaujala a bavila. Navíc kamínky spolu s dýní tvoří krásnou podzimní dekoraci našeho oddělení. Určitě si tuto techniku zopakujeme před vánoci.

 

VÝLET NA ZÁMEK V BLATNÉ S NÁVŠTĚVOU ZÁMECKÉHO PARKU A CUKRÁRNY

Pro klienty DS Světlo v Drhovli byla středa 11. října 2017 dnem výletním. Vydali se do Blatné podívat do krásného vodního zámku a zároveň i do přilehlého parku. A nejeli se jen dívat! Vezli s sebou také plné pytle kaštanů, které vlastnoručně nasbírali v areálu drhovelského domova, aby přilepšili daňkům, kteří tento rozlehlý park obývají. Počasí výletníkům přálo. Listí stromů v tomto podzimním čase kouzelně všemi barvami. Je radost se zde v klidu procházet a pozorovat pohyb zvěře.
Vše o historii zámku a rodině Hildprandtových vyslechli návštěvníci z úst milé mladé průvodkyně.
Výlet zakončili senioři v útulné zámecké cukrárně a všem moc chutnalo! Spokojeni a plni zážitků se vrátili do svého domova. A zase bude na co vzpomínat…

DEN SENIORŮ S HARMONIKÁŘI ZE STRAKONIC

Dne 5. 10. 2017 ve společenském sále DS zahrála skupina harmonikářů pod vedením pana Taliána ze Strakonic a to u příležitosti Dne seniorů. Harmonikáři zahráli k tanci i poslechu známé písně, zúčastnění si mohli na své oblíbené písně i zatančit. Dále bylo pro klienty přichystáno pohoštění, káva, voda, pivo i sladký dezert.  Tímto bychom chtěli kapele poděkovat za příjemně strávené odpoledne.

XV. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů

4.října 2017 jsme navštívili „XV. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů“, kterou každoročně pořádá Domov pro seniory Městského ústavu sociálních služeb Strakonice. Na výstavě, na které byly také výrobky našich klientů, jsme obdivovali ruční práce s různými materiály – papírem, hlínou, látkou i různými přírodninami. V rámci výstavy byly připraveny i různé workshopy, kde si naši klienti mohli vyzkoušet např. zdobení perníčků. Výlet jsme zakončili posezením u kávy ve strakonické cukrárně.

Václavská zábava

Ve středu 27.9. k nám přijela na Václavskou zábavu zahrát kapela ze Šumavy – Roštovanka. Akce se pořádala v sále domova a k občerstvení se podávaly pouťové koláče a káva. Muzikanti tradičně navodili  svojí svižnou muzikoudobrou náladu a rozezpívali všechny přítomné.