Sportovní dopoledne v Drhovli

Nový týden jsme v Drhovli zahájili ve sportovním duchu. Celé dopoledne klienti plnili soutěžní úkoly na různých stanovištích, např. hod na kuželky, šipky ale i věšení prádla na čas. Každý se snažil podat co nejlepší možný výkon, nechybělo přátelské povzbuzování a soutěživý duch. Absolutními vítězi se po sečtení všech disciplín stali: 1. místo – Ing. Václav Královec, 2. místo – Jarmila Vrbová, 3. místo – Blažena Svobodová. Odpoledne proběhlo slavnostní předání diplomů a malých pozorností vítězům, probrali jsme umístění hráčů podle jednotlivých disciplín a už teď se společně s klienty těšíme na další soutěžní klání.

PŘEDÁNÍ SOVÍ RODINKY DĚTEM ZE ZŠ ČÍŽOVÁ

Čtvrteční odpoledne našim klientům přijely zpříjemnit svým vystoupením děti ze základní školy Čížová. Dramatický kroužek pod vedením p. učitelky Charvátové pro nás připravil pestrý program. Mohli jsme slyšet spoustu písniček, básniček a dokonce zhlédnout i divadelní hru, která všechny moc pobavila. V rámci vánočního jarmarku děti společně se svými učiteli a rodiči vyrobily drobné předměty, které prodaly a za část peněz nakoupily pro naše obyvatele spoustu potřebných věcí do aktivizačních dílen. Také vlastnoručně upekly čokoládové muffiny, které všem moc chutnaly. Jako velké poděkování dětem i ostatním, co věnovali svůj volný čas a přispěli na rozvoj našich činností v dílnách, jsme připravili velké překvapení. S klienty v dílnách jsme vyrobili velikou soví rodinku, kterou jsme dětem předali jako dárek. Toto nečekané překvapení děti moc potěšilo. Náš domov mockrát děkuje za skvělé vystoupení, velmi dobrou spolupráci a těšíme se na další společně strávené chvíle.

OSLAVY MDŽ V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO V DRHOVLI

V pátek 6. března 2020 proběhly v Domově pro seniory Světlo v Drhovli oslavy Mezinárodního dne žen, který pro tento rok připadá na neděli 8. března. Navštívily nás děti ze ZŠ Čelakovského ze Strakonic a svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenou kytičkou popřály všem přítomným ženám k jejich svátku. Každá z klientek našeho domova obdržela také krásný karafiát, který byl vždy s oslavami MDŽ spjat.